snostenar

Media och företagande

Media och företagande

Media och företagande

Tillvalsämnet media och företagande är unikt för vår skola. Du väljer det för två år och båda delarna består av lika många lektioner. Du får ett vitsord i ämnet. Under kursens gång undervisas du av två olika lärare. Delarna stöder varandra så att du får kunskaper i media, ekonomi och företagande. Vi betonar social kompetens, fantasi och kreativitet. Du utvecklar även din förmåga att lösa problem, ta initiativ  och samarbeta.   images1

Företagande

Inom företagande är målet att du ska växa som individ och bli bättre på flera olika områden. Samtidigt får du kunskaper om ekonomi, entreprenörskap och sociala medier. Där andra ser problem försöker vi lära oss att se möjligheter. Framtidsanalys som verktyg betonas kontinuerligt under lektionerna. Som en del av målet skissar vi upp ett möjligt projekt som vi använder som bas. Vi använder oss av en businessplan som modell men det kan finnas flera andra möjligheter beroende på vad vi har som mål. Som undervisningsmetoder används föreläsningar, film, diskussion, övningar och drama.


Media


I media studerar vi hur man blir påverkad av och hur man själv kan påverka andra genom olika medier. Vi studerar bildspråket i reklam, film, grafisk formgivning, logotyper och sociala medier samt hur vi själva kan  använda bild, ljud och video kreativt. Vi funderar på sociala mediers betydelse för att lyfta fram idéer så att andra kan ta del av dem. Du kan dokumentera dina projekt och övningar i en blogg eller på en egen hemsida. I undervisningen ingår film, diskussioner, praktiskt arbete med foto, video och olika olika program.