snostenar

Arbets- och lovtider 2017-18

Nämnden för svensk undervisning och småbarnsfostran fattar följande beslut om arbets- och lovtider för läsåret 2017-2018 inom förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen och vid gymnasiet: 

Höstterminentisdag 15.8-fredag 22.12.2017
Höstlovtorsdag 19.10-fredag 20.10.2017
Jullovlördag 23.12.2017-söndag 7.1.2018
Vårterminenmåndag 8.1-lördag 2.6.2018
(förskolanmåndag 8.1-fredag 1.6.2018)
Sportlovmåndag 19.2-fredag 23.2.2018