snostenar

Arbets- och lovtider 2018-19

Utskottet för svensk undervisning och småbarnsfostran fattar följande beslut om arbets- och lovtider för läsåret 2018-2019 inom förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen och vid gymnasiet: 

Höstterminenonsdag 15.8-lördag 22.12.2018
Höstlovtorsdag 18.10-fredag 19.10.2018
Jullov23.12.2018-söndag 6.1.2019
Vårterminenmåndag 7.1-lördag 1.6.2019
(förskolanmåndag 7.1-fredag 31.5.2019)
Sportlovmåndag 18.2-fredag 24.2.2019