snostenar

Arbets- och lovtider 2019-20

Utskottet för svensk undervisning och småbarnsfostran fattar följande beslut om arbets- och lovtider för läsåret 2018-2019 inom förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen och vid gymnasiet: 

Höstterminentisdag 13.8-fredag 20.12.2019
Höstlovtorsdag 17.10-fredag 18.10.2019
Jullov23.12.2019-söndag 6.1.2020
Vårterminentisdag 7.1-lördag 30.5.2020
(förskolantisdag 7.1-fredag 29.5.2020)
Sportlovmåndag 17.2-fredag 21.2.2020