snostenar

Vision

Hagelstamska skolan är en skola för alla. Skolan ger en god grund för studier på andra stadiet. Elever och lärare ska känna sig stolta över sig själva och det arbete de utför. I skolan ska eleverna och lärarna känna sig välkomna och trygga. Våra elever ska få arbeta i en skola med ett gott inlärningsklimat och de ska få utvecklas till mångsidiga, kreativa, toleranta och ansvarskännande människor. 

Eleverna ska kunna känna sig hemmastadda i den finlandssvenska identiteten samt vara förtrogna med den nordiska kultur och den europeiska bildning vår kultur influeras av. Eleverna ska vara språkligt medvetna. Eleverna ska utvecklas till harmoniska människor med en demokratisk uppfattning om samhället och med beredskap att som aktiva medborgare delta i demokratisk verksamhet. De ska också kunna ta globalt ansvar och verka för hållbar utveckling.