snostenar

Infobrev till hemmen


INFORMATION OM DAGSVERKET LÄSÅRET 2018-2019

I vår skola har vi som tradition att eleverna en dag under läsåret utför ett s.k. dagsverke. I år infaller dagsverksdagen i april 2019. Det är meningen att den lön som eleverna får för sitt arbete (minst 15 €) i sin helhet doneras till välgörande ändamål.


På dagsverksdagen ska eleverna arbeta hemma eller på någon arbetsplats för en lön på minst 15 euro. Lönen betalas kontant till klassföreståndaren inom en vecka efter dagsverket eller på elevkårens konto: FI84 4055 2920 0204 03/Hagelstamska högstadiet elevkåren. OBS! Elevens namn och klass måste anges i meddelandefältet! . Meddela klassföreståndaren via e-post eller Wilma om inbetalningen gjorts till kontot.

Om man är förhindrad att delta i dagsverket har man vanlig skoldag. Förhinder att delta ska meddelas till klassföreståndaren senast i slutet av mars 2019. 

OBS!

För att spara på miljön kommer denna information endast elektroniskt. Om arbetsgivaren behöver en inbetalningsblankett kan klassföreståndaren sända den elektroniskt eller printa ut den till eleven.

Elevkåren tackar för ert samarbete!