snostenar

Infobrev till hemmen


INFORMATION OM DAGSVERKET LÄSÅRET 2016-2017

I vår skola har vi som tradition att eleverna en dag under läsåret utför ett s.k. dagsverke. I år infaller dagsverksdagen fredagen den 18 november. Det är meningen att den lön som eleverna får för sitt arbete (minst 15 €) i sin helhet doneras till välgörande ändamål.

I år har styrelsen för Hagelstamska skolans elevkår valt att donera inkomsterna till två olika organisationer. Hälften av den insamlade summan går till Kummit ry- Barnklinikernas faddrar rf som stöder landets fem barnkliniker ekonomiskt för att bland annat förbättra trivseln för barn under sjukhusvistelser. Andra hälften av pengarna donerar elevkåren till Baltic Sea Action Group för att stöda organisationens arbete för ett renare Östersjön.

På dagsverksdagen ska eleverna arbeta hemma eller på någon arbetsplats för en lön på minst 15 euro. Lönen betalas kontant till klassföreståndaren tisdagen den 22 november eller på elevkårens konto: FI84 4055 2920 0204 03/Hagelstamska högstadiet elevkåren. OBS! Elevens namn och klass måste anges i meddelandefältet! Sista betalningsdag är 22 november 2016. Meddela klassföreståndaren via e-post eller Wilma om inbetalningen gjorts till kontot.

Om man är förhindrad att delta i dagsverket har man vanlig skoldag. Förhinder att delta ska meddelas till klassföreståndaren senast fredagen den 11 november. Elever som deltar i Kulturkarnevalen är befriade från dagsverket.

OBS!

För att spara på miljön kommer denna information endast elektroniskt. Om arbetsgivaren behöver en inbetalningsblankett kan klassföreståndaren sända den elektroniskt eller printa ut den till eleven.

Elevkåren tackar för ert samarbete!