snostenar

Övrig personal

Övrig personal

Vaktmästare: Anders Valtersson 050-3505311

Kvälls- och veckoslutsvaktmästare: Patrick Appelberg, Axel Fortelius, Thomas Grönthal,                                                                                                           050-3505311


Fastighetsskötare: Anssi Muhonen 040 4856621


Kökspersonal: Helena Kortelainen, Sirkku Asplund