snostenar

Övrig personal

Övrig personal

Vaktmästare: Anders Valtersson 09 5056 312 (050-3505311)

Kvälls- och veckoslutsvaktmästare: Patrick Appelberg, Axel Fortelius, Thomas Grönthal,                                                                         Kjell Söderberg 09 5056 312 (050-3505311)


Fastighetsskötare: Kourosh Hassas (040 4856621)


Kökspersonal: Helena Kortelainen, Sirkku Asplund, Kaisu Hanninen, Emmanuel Okai