snostenar

Administration

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 2017-19

Medlemmar och personliga ersättare
Nina Colliander-Nyman SFP, ordf.(Monica Heikel-Nyberg, SFP)
Johanna Hammarberg SFP, viceordf.(Yvonne Lassenius, SFP)
Ann-Charlotte Schalin SFP(Marina Nygård, SFP)
Daniel Nyberg SFP(Viktor Grandell, SFP)
Jan Mäkiö SFP(Fredrik Waselius, SFP)
Johanna Sandberg SFP(Erin Halme, SFP)
Johan Hallbäck SFP(DPatrick Nysten, SFP)
Kristian von Essen Gröna(Jenny Langenskiöld, Gröna)
Virva Wahlstedt Saml(Jens Tegengren, SFP)

Stadsstyrelsens representant: Johan Johansson
Ungdomsfullmäktiges representant: Väljs på hösten 2017


Skolkommittén

Skolkommittén är ett samarbetsorgan som har till uppgift att avge utlåtanden och ta initiativ i frågor som berör samarbetet mellan skolan och hemmet och verksamheten i skolan.

Skolkommittén består av elva medlemmar. I skolkommittén ingår representanter för föräldrar, personal, elever och svenskspråkiga skolnämnden i Grankulla. Rektor fungerar som föredragande.

Skolkommitténs uppgifter

  • för sin del svara för utvecklandet av fostran och undervisning i skolan
  • för sin del svara för det interna samarbetet i skolan och för samarbetet mellan skolan, hemmet och det omgivande samhället
  • för sin del svara för skapandet av en inspirerande arbetsmiljö, upprätthållande av arbetsron och för en trygg studiemiljö
  • godkänna de skolvisa läroplansdelarna och läsårsplanen samt uppfölja och utvärdera förverkligandet av planerna i samarbete med lärarkåren och elevkåren
  • godkänna skolans ordningsregler
  • följa med skolfastigheten och inlärningsmiljön samt göra förbättrings- och utvecklingsförslag

Medlemmar 2016-17

Uppdateras inom kort

Medlemmar 2015-2016

Ann-Charlotte Schalinordförandesupp.Ulla Schneider
Ben Fagerströmviceordförandesupp.Jeanette Herold
Karin Mårtenssonföräldrarepr.supp.Bettina von Renteln
Tomas Törnelevrepr.
Amanda Sandelinelevrepr.
Mervi Laaksolärarrepr.supp.Rosita Ruohio
Monica Martin-Työlahtipersonalrepr.supp.Cecilia Ekqvist
Catharina Sunesdotterrektor
Pia Sohlberg-LaihoHem och Skola
Geir Rönningnämnden

Skolbyrån

Grankulla stadshus
Grankullavägen 10
02700 Grankulla
Tfn 09 - 50561
Fax 09 - 5056535

Öppettider må-fre kl. 8.00-15.45

Tf undervisningschef Sari Aaarniokoski, 09-5056262

Bildningsdirektör Heidi Backman, 09-5056825