snostenar

Administration

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 2017-19

Medlemmar och personliga ersättare
Nina Colliander-Nyman SFP, ordf.(Monica Heikel-Nyberg, SFP)
Johanna Hammarberg SFP, viceordf.(Yvonne Lassenius, SFP)
Ann-Charlotte Schalin SFP(Marina Nygård, SFP)
Daniel Nyberg SFP(Viktor Grandell, SFP)
Jan Mäkiö SFP(Fredrik Waselius, SFP)
Johanna Sandberg SFP(Erin Halme, SFP)
Johan Hallbäck SFP(DPatrick Nysten, SFP)
Kristian von Essen Gröna(Jenny Langenskiöld, Gröna)
Virva Wahlstedt Saml(Jens Tegengren, SFP)

Stadsstyrelsens representant: Johan Johansson
Ungdomsfullmäktiges representant: Väljs på hösten 2017


Skolbyrån

Grankulla stadshus
Grankullavägen 10
02700 Grankulla
Tfn 09 - 50561
Fax 09 - 5056535

Öppettider må-fre kl. 8.00-15.45

Undervisningschef Maria Ekman-Ekebom,  050-3086262

Bildningsdirektör Heidi Backman, 050-5668800