Aktuellt
9.12.2022

En elev som är bosatt i en annan kommun kan söka till grundskolan i Grankulla via den sekundära elevantagningen. Ansökan till årskurs 7 för nästa läsåret bör lämnas in senast 15.1.2023. Ansökningsblanketten med ytterligare information finns på Hagelstamska skolans hemsida: https://www.hagelstamskaskolan.fi/till-vardnadshavare/blanketter/