Aktuellt

4.7.2024

Granhultsskolan och Hagelstamska skolan slås samman från och med 1.8.2024. Den nya enhetsskolan heter Grundskolan i Grankulla.

Verksamhetsställen förblir oförändrade. Enheterna kommer att heta Granhult och Hagelstam. Vår nya hemsida är under uppbyggnad och publiceras i höst. Under tiden hittar ni enheternas…

19.4.2024

Anmälan till undervisning i det egna modersmålet / Grankulla 2024

Vårt eget språk, modersmålet, är hjärtats, känslornas, identitetens och tankens språk. Enligt Finlands grundlag har varje person som bor i Finland rätt att upprätthålla och…

15.11.2023

Information om sekundär elevantagning till årskurs 7, läsåret 2024-2025

En elev som är bosatt i en annan kommun kan söka till grundskolan i Grankulla via den sekundära elevantagningen. Ansökan till årskurs 7 för nästa…

14.11.2023

HUBU-resultaten

Ta del av pdf-dokumentet under fliken “Till Vårdnadshavare” där vi presenterar resultaten från HUBU-timmarna där vi behandlar frågor om elevers användning av och attityder till…