Vision

Hagelstamska skolan är en skola för alla. Skolan ger en god grund för studier på andra stadiet. Elever och lärare ska känna sig stolta över sig själva och det arbete de utför. I skolan ska eleverna och lärarna känna sig välkomna och trygga. Våra elever ska få arbeta i en skola med ett gott inlärningsklimat och de ska få utvecklas till mångsidiga, kreativa, toleranta och ansvarskännande människor. 

Eleverna ska kunna känna sig hemmastadda i den finlandssvenska identiteten samt vara förtrogna med den nordiska kultur och den europeiska bildning vår kultur influeras av. Eleverna ska vara språkligt medvetna. Eleverna ska utvecklas till harmoniska människor med en demokratisk uppfattning om samhället och med beredskap att som aktiva medborgare delta i demokratisk verksamhet. De ska också kunna ta globalt ansvar och verka för hållbar utveckling.

Värdegrund

Grunden för arbetet med eleverna i vår skola är jämställdhet och respekt samt individens förmåga att utvecklas. Vi strävar efter att eleverna ska lära sig att ta större ansvar, bevara och utveckla en sund självkänsla, vara inriktade på ett livslångt lärande och känna sig delaktiga i skolans verksamhet. Skolan ska för dem utgöra en lugn och trygg miljö. Eleverna uppmuntras till att välja en sund livsstil. Samarbetet med hemmet är väsentligt.