Den första veckan i oktober 2022 får vi besök av våra samarbetsskolor i Italien, Spanien och Sverige. Vi söker värdfamiljer för våra utländska gäster. Eleverna är i åk 7-9.