Tryggvä står för trygghet och välmående. Tryggvägruppen jobbar förebyggande tillsammans med generella elevhälsan (GEH) och utreder bland annat mobbningsfall.

Vad kan jag göra om någon blir mobbad?

Om du ser någon bli mobbad eller vet om någon som blir mobbad är det viktigt att de vuxna får veta om det. Ibland är mobbningen dold för vuxna och då blir det mycket svårare att ta itu med det. Ju snabbare vi kommer igång med problematiken desto bättre.

Om du själv känner dig utsatt eller mobbad kan du vända dig till någon i personalen som du känner att det är tryggt att tala med. Det behöver inte vara en rektor eller lärare. 

Till skolans Tryggvä-grupp 2022-23 hör följande medlemmar:

  • Cecilia Alameri
  • Cecilia Andergård
  • Petra Bach
  • Anna Carpelan
  • Anton Ekström
  • Mathias Furu
  • Pia Kaijärvi
  • Janne Pylkkänen
  • Tanja Westerlund