För den studerande i Hagelstamska skolan gäller följande trivselregler inom skolans område och i verksamhetet som skolan anordnar på annan plats. Syftet med dessa regler är att vi ska

Känna ansvar
Jag kommer i tid till lektionerna och har med mig nödvändig utrustning.

Jag skräpar inte ner eller klottrar eller på annat sätt förfular eller förstör skolans egendom.

Alla har rätt till arbetsro!

Ha sunda vanor
Jag äter och dricker inte under lektionstid. Jag använder inte energidrycker i skolan.

Jag är sakligt klädd, jag tar av mig ytterkläder och huvudbonad i matsal och under lektionstid.

Känna trivsel
Jag är vänlig mot alla och visar tolerans och respekt, t.ex. genom att inte fotografera, filma och banda någon annan utan lov.

Jag använder inte elektroniska apparater i matsalen eller under lektioner utan lärarens tillstånd.

Jag förvarar mina saker i mitt skåp

Känna trygghet
Jag mobbar ingen.

Jag avlägsnar mig endast med lov från skolans område.

SKYLDIGHETER

Arbete efter skolan

Om eleven undviker att göra sina uppgifter under lektionstid har läraren möjlighet att hålla kvar eleven efter skolan för att slutföra arbetet. (Lag om grundläggande utbildningen, §36) Fostrande samtal Vid upprepade förseelser håller klassföreståndaren fostrande samtal med elev och eventuellt vårdnadshavare. (Lag om grundläggande utbildning, §35a) De lagar som gäller i samhället i övrigt gäller också i skolan.

Godkända i Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
08.12.2016/Paragraf 96 nämnden