Granimodellen

Granimodellen bygger på den nationella Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med Granimodellen är att skapa tilltalande och avgiftsfria hobbytillfällen för barn i samband med skoldagen. Det är verksamhet som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och pilotprojekt genomfördes i mer än hundra kommuner på olika håll under våren 2021.

Klubbarna ordnas i regel i skolorna eller omedelbar närhet till dem. Varje skola har sitt eget utbud av klubbar. Utbudets omfattning varierar tills vidare efter tillgången på klubbledare. Varje skolas hobbyschema och anmälningsinformation finns på Granimodellens webbsidor, se länken nedan.