Antal elever: 301  (Läsåret 2023-2024)

I skolan finns årskurserna 7-9. Eleverna kommer från Grankulla, Esbo, Kyrkslätt och Helsingfors.

DARE – delaktighet, ansvar, respekt och engagemang

Grunden för arbetet med eleverna i vår skola är jämställdhet och respekt samt individens förmåga att utvecklas. Vi strävar efter att eleverna ska lära sig att ta större ansvar, bevara och utveckla en sund självkänsla, vara inriktade på ett livslångt lärande och känna sig delaktiga i skolans verksamhet. Skolan ska för dem utgöra en lugn och trygg miljö. Eleverna uppmuntras till att välja en sund livsstil. Samarbetet med hemmet är väsentligt.