SkolkuratorMoa Martin-Työlahti0504694331monica.martin-tyolahti@luvn.fi 
SkolpsykologFredrik Killi0405154936fredrik.killi@luvn.fi
Skolhälsovårdare Mariann Olin0505722489mariann.olin@luvn.fi

I brådskande ärenden, kontakta vår kurator Moa Martin.

Elevvårdens uppgift är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet med barns och ungdomars hälsa och lärande. Elevvården kan bidra till att skapa en miljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa genom förebyggande arbete och stöd för inlärning och fysiskt och psykiskt mående.

Vårt arbete utgår från skolans värdegrund och innebär

  • förebyggande arbete
  • utredningar och kartläggningar
  • rådgivning, stöd och handledning
  • kompetensutveckling av personal
  • hälsovård och medicinsk konsultation
  • samverkan med andra instanser

Du som elev eller förälder kan när som helst kontakta någon i teamet om du har funderingar eller frågor.

Elevvården omfattas av tystnadsplikt.