Föreningen Hem och Skola vill med sin verksamhet stödja elever, lärare och föräldrar, förbättra gemenskapen och intensifiera samarbetet mellan hemmen och skolan. Föreningen fungerar för gott samarbete mellan hem och skola, elevkårer och lärarkårer och arbetar aktivt för att finansiellt kunna understöda olika evenemang och aktiviteter i Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola.

Mera information på föreningens hemsida: