Aktuellt
15.11.2023

En elev som är bosatt i en annan kommun kan söka till grundskolan i Grankulla via den sekundära elevantagningen. Ansökan till årskurs 7 för nästa läsåret bör lämnas in senast 15.1.2024. Ansökningsblanketten med ytterligare information finns på Hagelstamska skolans hemsida https://www.hagelstamskaskolan.fi/till-vardnadshavare/blanketter/